Banner
menu
     
Torentje stadhuis Roermond

Contact

 

Secretariaat:
Stichting Stadbeiaard Roermond

Bosscherven 41
6085 DM  HORN

E-mail: secretariaat

 

Informatienummers:

Marianne Laarakkers: 06 54 68 21 01

René Roosjen: 06 42 63 42 84

   

Penningmeester:
Stichting Stadbeiaard Roermond

Dr. Philipslaan 8
6042 CV Roermond

 

Kamer van Koophandel: H410678680000

 

IBAN: NL75RABO0174191111

Disclaimer


De website stadsbeiaardroermond.nl is een productie van de Stichting Stadsbeiaard Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer H410678680000.

Inhoud
De in deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Stadsbeiaard Roermond kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Stadsbeiaard Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

 

     
 

© STICHTING STADSBEIAARD ROERMOND. Aangepast: 16 maart 2023